Knus huisje voor 2 met uitzicht

Als je even niets wilt

Algemene voorwaarden

Posted on 14 mrt 2013 Reacties uitgeschakeld voor Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Het bed & breakfast en vakantiehuis Duivenhoekseweg 10 is eigendom van en wordt beheerd door Anouk Slegers, hierna te noemen ‘beheerder’. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer of gastvrouw.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van bed & breakfast en vakantiehuis Duivenhoekseweg 10, Duivenhoekseweg 10 te Kloosterzande.
 • Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in de Duivenhoekseweg 10 zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de Duivenhoekseweg 10 ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • De accommodatie dient door de gebruikers correct te worden gebruikt en ordelijk gehouden te worden.
 • De gebruikers mogen geen overlast bezorgen aan andere gebruikers. Daaronder begrepen geluidsoverlast.

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst bent u vanaf 15 uur welkom.
 • Op de dag van vertrek dient u om uiterlijk 11uur het B&B of vakantiehuis te verlaten.
 • Uiteraard kan hier in overleg van worden afgeweken.
 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk.

Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag stuurt Duivenhoekseweg 10 een bevestiging per e-mail.
 • Na akkoordbevinding en retourzending hiervan is de reservering definitief.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 

Betaling

 • De verblijfskosten in de Duivenhoekseweg 10 dienen ófwel vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer van de beheerder met vermelding van aankomst- en vertrekdatum ofwel bij aankomst contant te worden voldaan.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.
 • De tarieven vindt u terug onder “Prijzen” op de website.

 

Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen bed & breakfast of vakantiehuis alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit: bij een annulering binnen 4 weken voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs; bij een annulering binnen 2 week van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 • De aanbetaling zal dan niet worden gerestitueerd.